Home2018-11-22T23:03:23+00:00

 ‘het studeren met plezier’

1 jarige HBO vakopleiding Hormoontherapie

                                       

Wat biedt de opleiding?

De opleiding hormoontherapie geeft een zo’n breed mogelijke benadering van informatie rondom gezondheid en ziekte voortkomend uit de disbalans van ons organisme c.q. hormonen/neurotransmitters. Tijdens de lesdagen wordt er een voorbeeld gesteld aan hoe belangrijk het is door simpele dingen in het dagelijks leven ‘los’ te laten (stressfactoren) en positiviteit ‘toe te laten’. Wij beïnvloeden daarmee de opname van de leerstof en laten je kennismaken met ‘tools’ voor in de praktijk.

Hormoon Community Nederland ziet ons organisme als de machinerie van het leven. Een systeem van chemische reacties en fysische verschijnselen. Verschillende organismen kunnen bestudeerd worden in relatie tot elkaar en hun milieu. Zodat we begrijpen waar en wanneer een disbalans in ons hormoonsysteem is ontstaan. Organismen kunnen op verschillende niveaus worden onderzocht: moleculair, cellulair, histologisch, op het niveau van organen of orgaanstelsels, van een individu, populatie of ecosysteem. In de opleiding wordt daarom gebruik gemaakt van verschillende wetenschappen waaronder: evolutiebiologie, chronobiologie, zwangerschapsbiologie, ontwikkelingsbiologie, microbiologie, immunologie, psychologie, endocrinologie en metabolisme.

De Hormoontherapeut kan na het volgen van de 1-jarige opleiding, de geleerde vaardigheden overbrengen in persoonlijke begeleiding/coaching. Ook leert de therapeut de volgorde van begeleiding/coaching te hanteren in voeding, het inzetten van kruiden (Fytotherapie) en stress-release gerelateerde adviezen te geven.

De opgedane kennis wordt versterkt door training in casusbespreking en het analyseren van bloed- en darmmetingen. Je leert verbanden te leggen in oorzaak en gevolg.

Door gerichte professionele praktijk-coaching kan je opgedane kennis geheel therapeutisch worden toegepast.

 

Hormoon Community Nederland staat voor Praktijk gericht opleiden. Een evenwicht bieden tussen de opleiding (theorie, praktijk, therapeut) en het werkveld (kwaliteit, erkenning en vergoedingen).

De mondige consument zal zich vanuit het oogpunt van zijn eigen gezondheid, steeds meer interesseren voor kwalitatief goede informatie en begeleiding, daar gaat en kwalitatief goede opleiding van de therapeut aan vooraf.

Verder..

Onze gezondheid in Nederland gaat in rap tempo achteruit. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking lijdt aan een chronische ziekte. Dit neemt toe naarmate onze leeftijd stijgt. Boven de 65 jaar heeft de helft van de mensen twee of meer chronische ziekten. In totaal kampt 6 procent van de bevolking zelfs met vier of meer chronische aandoeningen. Tot de meest voorkomende aandoeningen behoren o.a.: hart- en vaatziekten, chronische gewrichtsontsteking, astma, eczeem, migraine en depressie.
De moderne geneeskunde is een belangrijke bedreiging voor de gezondheid van de mens. 

De dokter van de toekomst zal geen medicijnen meer voorschrijven, maar de mens interesseren in de zorg van zijn lichaam en advies geven over oorzaak en preventie!

 

Doel van de opleiding

Deze specialisatie opleiding Hormoontherapie heeft als doel jou meer inzicht in gezondheid en ziekte te geven. Anders te leren denken en hoe je dit kan uitleggen aan anderen. Je ontdekt de wetenschap, die er voor zorgt dat je efficiënter bent. Dat je werkt aan persoonlijke klachten en leert anderen te helpen hun persoonlijke klachten te balanceren en te herstellen. Je creëert een ander gezichtspunt op gezondheid en ziekte. Je evalueert en beoordeelt ‘klachten’. Je analyseert door de juiste vraagstelling. Je past informatie toe naar je cliënt en weet je analyse uit te leggen en een behandelplan op te stellen. Je krijgt inzicht in de werking en uitwerking van hormonen.

Wat leer ik in de opleiding?

Centraal in de klassikale specialisatie opleiding Hormoontherapie staan de wetenschappen en vaardigheden, waarmee je andere helpt hun conditie te optimaliseren. Je herkent andere mogelijkheden waaruit klachten voortkomen. Je geeft een oplossing de gezondheid en conditie te verhogen óf het lichaam juist tot rust te brengen. Je gaat anders denken en werkelijke oorzaken ontdekken en een oplossing zoeken naar wat we mogelijk aan vele klachten kunnen doen.

Wat kan ik als Hormoontherapeut?

De student kan na het volgen van de 1-jarige opleiding, de geleerde vaardigheden overbrengen in persoonlijke begeleiding. Daarnaast kan de opgeleide de geleerde vaardigheden inzetten in zijn of haar huidige werk.

Waar kies ik voor?

* Moderne aangepaste leerstof en gekwalificeerde leraren op academisch niveau

* Een volwaardige studie met een diploma van 60ECTS

* Onderscheiding en coaching in het vakgebied hormonen

* Het opvullen van de behoefte van je client binnen de complementaire zorg

“Succes is dus gegarandeerd!”

De structuur van deze opleiding

Module 1: Instapmodule

Tijdens deze instapmodule wordt aandacht geschonken aan algemene begripskennis. Deze module bestaat uit 4 dagen, Evolutieleer, Voeding, Brein, Zwangerschap en geboorte, Vrouwenklachten. Deze module bestaat uit vier lesdagen. Contacttijd is 20 uur. Studieoverzicht: 4 lesdagen, zelfstudie 128 uur,  Intervisie 15 uur Totaal omvang 128 uur.

Module 2: Basismodule

Voor deelnemers (therapeuten) die de instapmodule volledig hebben gevolgd. De kennis van de 6 belangrijkste hormonen wordt besproken. Deze module bestaat uit 5 dagen, zelfstudie 161 uur, intervisie 18 uur  Totaal omvang: 14 EC.

Module 3: Verdieping

Voor deelnemers die module 1 en 2 hebben afgerond. De kennis over 12 hormonen wordt uitgediept en via een (open-boek) examen getoetst. Begeleiding/Coaching  in Voeding, Kruidenleer en stress-release, komen nauwgezet aan bod en vormt een belangrijk onderdeel van de casus opdrachten. Deze module bestaat uit 6 dagen, zelfstudie van in totaal 193 uur, intervisie 23 uur Totaal omvang: 23 EC.

Module 4: Praktijk

Voor deelnemers die modules 1 t/m 3 hebben bijgewoond en afgerond. De therapeut gaat de kennis verwerken in een behandelplan van cliënten. Deze module bestaat uit 3 dagen,

  • 1 dag instructie (werken in behandelplan); 
1 dag instructie bloedmetingen, darmmetingen, neurofeedback, praktijkcoaching; 1 examendag (nabespreking/mogelijkheid tot vragen stellen/afronding). 
Studieoverzicht: 3 lesdagen en zelfstudie: 98 uur, intervisie 12 uur Totaal omvang: 12 EC.

De totale 1 jarige specialisatie opleiding bestaat uit 18 dagen en heeft een omvang van 60 ECTS.

Na succesvol afronden van deze opleiding krijgen de deelnemers het specialisatie diploma hormoontherapie.

Investering

voor deze 1 jarige specialisatie opleiding bedraagt de investering € 2.450,- b.t.w. vrij

Hormoon Community Nederland richt zich op verbetering en ontwikkeling van kwaliteit van de huidige en toekomstige opleiding.

Maar ook de huidige actuele ontwikkelingen in het werkveld vraag om aanpassing in het opleidingsaanbod.
Mede daarom gaat Hormoon Community Nederland meer praktijk gericht opleiden en de modulen van meer praktijkgerichte casussen voorzien.
Een evenwicht bieden tussen de opleiding (theorie, praktijk, therapeut) en het werkveld (kwaliteit, erkenning en vergoedingen) is wat ons voor ogen staat.

Hormoon Community Nederland orienteert zich op aanmelding bij een koepelorganisatie waardoor wellicht ook de consulten worden vergoed.

Het wordt dus steeds interessanter om de opleiding Hormoontherapie bij ons te volgen.

Het examen wordt afgenomen met in achtneming van de wettelijke bepalingen voor het hoger onderwijs in Nederland.

Jij als therapeut zal in samenwerking met Hormoon Community Nederland een gezonde toekomst tegemoet gaan.