Home 2018-05-16T10:12:54+00:00

START 15 september 2018

1 jarige HBO specialisatie opleiding Hormoontherapie

Wat biedt de opleiding?

De opleiding geeft een zo’n breed mogelijke benadering van informatie rondom gezondheid en ziekte. Een raamwerk van denken wat begint voor de conceptie, een zogenaamd totaalconcept. Het maakt daarbij gebruik van de wetenschappelijke informatie uit o.a. evolutiebiologie, chronobiologie, zwangerschapsbiologie, ontwikkelingsbiologie, microbiologie, orthomoleculair en antropologie.

De mondige consument zal zich vanuit het oogpunt van zijn eigen gezondheid, steeds meer interesseren voor kwalitatief goede informatie.

Onze gezondheid in Nederland gaat in rap tempo achteruit. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking lijdt aan een chronische ziekte. Dit neemt toe naarmate onze leeftijd stijgt. Boven de 65 jaar heeft de helft van de mensen twee of meer chronische ziekten. In totaal kampt 6 procent van de bevolking zelfs met vier of meer chronische aandoeningen. Tot de meest voorkomende aandoeningen behoren o.a.: hart- en vaatziekten, chronische gewrichtsontsteking, astma, eczeem, migraine en depressie.
De moderne geneeskunde is een belangrijke bedreiging voor de gezondheid van de mens. 

De dokter van de toekomst zal geen medicijnen meer voorschrijven, maar de mens interesseren in de zorg van zijn lichaam en advies geven over oorzaak en preventie!

Doel van de opleiding

Deze specialisatie opleiding Hormoontherapie heeft als doel jou meer inzicht in gezondheid en ziekte te geven. Anders te leren denken en hoe je dit kan uitleggen aan anderen. Je ontdekt de wetenschap, die er voor zorgt dat je efficiënter bent. Dat je werkt aan persoonlijke klachten en leert anderen te helpen hun persoonlijke klachten te balanceren en te herstellen. Je creëert een ander gezichtspunt op gezondheid en ziekte. Je evalueert en beoordeelt ‘klachten’. Je analyseert door de juiste vraagstelling. Je past informatie toe naar je cliënt en weet je analyse uit te leggen en een behandelplan op te stellen. Je krijgt inzicht in de werking en uitwerking van hormonen.

Wat leer ik in de opleiding?

Centraal in de klassikale specialisatie opleiding Hormoontherapie staan de wetenschappen en vaardigheden, waarmee je andere helpt hun conditie te optimaliseren. Je herkent andere mogelijkheden waaruit klachten voortkomen. Je geeft een oplossing de gezondheid en conditie te verhogen óf het lichaam juist tot rust te brengen. Je gaat anders denken en werkelijke oorzaken ontdekken en een oplossing zoeken naar wat we mogelijk aan vele klachten kunnen doen.

Wat kan ik als Hormoontherapeut?

De student kan na het volgen van de 1-jarige opleiding, de geleerde vaardigheden overbrengen in persoonlijke begeleiding. Daarnaast kan de opgeleide de geleerde vaardigheden inzetten in zijn of haar huidige werk.

Waar kies ik voor?

* Moderne aangepaste leerstof en gekwalificeerde leraren op academisch niveau

* Een volwaardige studie met een diploma van 60ECTS

* Onderscheiding in zijn vakgebied

* Het opvullen van de behoefte van je client binnen de complementaire zorg

“Succes is dus gegarandeerd!”

De structuur van deze opleiding

Module 1: Instapmodule

Tijdens deze instapmodule wordt aandacht geschonken aan algemene begripskennis. Deze module bestaat uit 4 dagen, Evolutieleer, Brein, Zwangerschap en geboorte, Vrouwenklachten. Zelfstudie 36 uur.

Module 2: Basismodule

Voor deelnemers (therapeuten) die de instapmodule volledig hebben gevolgd. De kennis van de 6 belangrijkste hormonen wordt besproken. Deze module bestaat uit 5 dagen. Zelfstudie 36 uur.

Module 3: Verdieping

Voor deelnemers die module 1 en 2 hebben afgerond. De kennis over 12 hormonen wordt uitgediept en via een (open-boek) examen getoetst. Deze module bestaat uit 6 dagen. Zelfstudie 108 uur.

Module 4: Praktijk

Voor deelnemers die modules 1 t/m 3 hebben bijgewoond en afgerond. De therapeut gaat de kennis verwerken in een behandelplan van cliënten. Deze module bestaat uit 3 dagen, waarvan 1 dag werken aan behandelplan, 1 dag coaching in casusbespreking, 1 dag nabespreking en examen. Zelfstudie 54 uur.

De totale 1 jarige specialisatie opleiding bestaat uit 18 dagen en heeft een omvang van 60 EC.

Na succesvol afronden van deze opleiding krijgen de deelnemers het specialisatie diploma hormoontherapie.

Investering

voor deze 1 jarige specialisatie opleiding bedraagt de investering € 2.245,- b.t.w. vrij

Hormoon Community Nederland richt zich op verbetering en ontwikkeling van kwaliteit van de huidige en toekomstige opleiding.

Maar ook de huidige actuele ontwikkelingen in het werkveld vraag om aanpassing in het opleidingsaanbod.
Mede daarom gaat Hormoon Community Nederland meer praktijk gericht opleiden en de modulen van meer praktijkgerichte casussen voorzien.
Een evenwicht bieden tussen de opleiding (theorie, praktijk, therapeut) en het werkveld (kwaliteit, erkenning en vergoedingen) is wat ons voor ogen staat.

Hormoon Community Nederland orienteert zich op aanmelding bij een koepelorganisatie waardoor wellicht ook de consulten worden vergoed.

Het wordt dus steeds interessanter om de opleiding Hormoontherapie bij ons te volgen.

Het examen wordt afgenomen met in achtneming van de wettelijke bepalingen voor het hoger onderwijs in Nederland en de opleiding wordt in samenwerking met het Instituut CAM onderwijskundig uitgevoerd.
Het Instituut CAM is in bezit van het NRTO kwaliteitskeurmerk, waaronder onze opleiding valt.

Jij als therapeut zal in samenwerking met Hormoon Community Nederland een gezonde toekomst tegemoet gaan.

Ons verhaal

Wie gezondheid en ziekte wil begrijpen zal moeten leren hoe natuurlijke evolutie onze gezondheid en ziekte heeft gevormd, aldus oprichtster van Hormoon Community Nederland Anita Admiraal.

Belangrijk echter is, waar leer ik dit?

Hormoon community Nederland biedt als enige en eerste in Nederland een HBO-specialisatie opleiding op dit gebied.